Werknemers uit Oost-Europa

Waarom loont het om Oost-Europese werknemers te kiezen? Veel werkgevers vragen zich dit af aangezien niet iederen weet dat personeel uit Midden- en Oost-Europese landen en het Verre Oosten reeds een van de sleutelaspecten is op het gebied van concurrerendheid binnen branches als de landbouw, bouw, zware industrie, productie-industie en transport.

Werknemers uit Midden- en Oost-Europa

Werknemers uit Polen, Oekraïne en andere Midden- en Oost-Europese landen zoals Wit-Rusland, Roemenië en Moldavië hebben vele jaren ervaring met arbeidsemigratie naar de Europese Unie hetgeen hun acclimatisering in een nieuw land versnelt. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen dat er een kleinere taalbarrière is dan bij andere nationaliteiten. Een enorm voordeel van werknemers uit Midden- en Oost-Europa zijn de soepele arbeiderswetten die het mogelijk maken om personen aan te stellen met een zeer korte termijn tussen een succesvolle kwalificatie en verificatie.

Gebruikmaken van aanwerving

Werknemers uit Polen, Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië en Roemenië zijn zeer geschikt voor seizoensarbeid, waarbij elasticiteit van de overeenkomst een belangrijke rol speelt. EWL helpt om de werknemer te registreren bij de arbeidsinstanties en handelt alle formaliteiten af voor de klant.

EWL regelt een coördinator die contact opneemt met werknemers in hun moedertaal en een teamleider die zich bezighoudt met vertalen en personeelszaken.

Tijdens de recruitment werkt EWL samen met directe afdelingen van het bureau, onder meer in Polen en Oekraïne, met meer dan 80 gelicencieerde bemiddelingsbureau's in landen binnen het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en een uitgebreid netwerk van ervaren collega's.

Werken met ons samen: