Aanwervingsservice en werkvergunningen

Samenwerken met EWL is comfort en gemak vanwege het feit dat het uitzendbureau alle formaliteiten m.b.t. de dienstverlening van buitenlanders op zich neemt. Binnen het kader van ons aanbod vindt men alle soorten activiteiten i.v.m. verblijfsvergunning en werk binnen het territorium van de EU zoals:

- de voorbereiding van essentiële documenten voor aanstelling (werkvergunningen, visa, verblijfsvergunningen, rijdocumenten)

- het organiseren van vervoer naar de plaats van arbeid

- het voorbereiden en verifiëren van benodigde keuringen, cursussen en bijscholingen

- het informeren van de werknemers over de plaatselijke leefomstandigheden en het bieden van vertaalhulp

- loonafrekening met werknemers, gemeentes en instanties

- kwaliteitscontrole van het werk, advisering van werknemers, oplossen van problemen.

Onze medewerkers helpen bij het invullen van visumaanvragen, het verkrijgen van de benodigde documenten en het onderhouden van regelmatig contact met de werknemers. Zij werken in onze naam samen met plaatselijke instellingen om het verzamelingsproces van de benodigde documenten in de gaten te houden.

Werken met ons samen: