Missie en Visie

Missie

De missie van EWL is het opbouwen, ontwikkelen en verstevigen van arbeidsconnecties tussen werknemers uit Midden- en Oost-Europa en Azië en werkgevers van markten in de EU. Door het verzadigen van de behoeften van werknemers, zoekend naar ideaal op elkaar afgestemd personeel, en tegelijkertijd de ondersteuning van de arbeidsomstandigheden binnen het zoeken van een werkplek in de EU vormen wij een zakelijke connectie die onze klanten een steeds groter concurrentievermogen geeft.

Visie

Een van de kernpunten van de visie van EWL is op dit moment educatie en bewustwording van specifieke delen van de samenleving en van andere ondernemingen over de positieve waarden van het openen van nieuwe arbeidsmarkten en het belang van een goede balans tussen de personeelsuitstroom en de instroom van gekwalificeerd personeel uit andere landen. De ontwikkeling van een bedrijf zal samengaan met het stimuleren van de eenwording van de arbeidsmarkt en het creëren van middelen om de promotie van nationale minderheden te ondersteunen.

Werken met ons samen: